Specializační studium pro školní koordinátory EV

Otevíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy.

Studium je zajištěno středisky ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, SEV DIVIZNA Liberec a PALETA Oucmanice.

Podrobnosti k termínům a struktuře studia, ceně a další informace najdete v POZVÁNCE - SPECIALIZAČNÍ STUDIUM 2024.

PŘIHLÁŠKY se přijímají do 30. května 2024 na tomto odkazu.

Studium je akreditováno a je určeno absolventům magisterského programu pedagogického typu nebo absolventům magisterského programu nepedagogického typu doplněného pedagogickým minimem. Tyto podmínky je nutné splnit do zahájení studia, tj. do srpna 2024.

Zajímá-li Vás toto studium, neváhejte a zašlete předběžnou přihlášku na uvedený odkaz. Po uzávěrce termínu vyrozumíme zájemce o zařazení do studia.