Učíme (se) místem

Středisko ekologické výchovy SEVER vydalo souhrnnou publikaci Učíme (se) místem, která poprvé v dějinách české ekopedagogiky souhrnně a velmi důkladně pojednává o didaktické metodě nazývané místně zakotvené učení. Tato široce využitelná metoda vzdělávání pro udržitelný život má kromě mnoha mezinárodních zdrojů i pozoruhodné kořeny v České republice.

Publikace je obdivuhodně komplexní a opírá se o řadu závěrů z vědeckých výzkumů. Srozumitelně vysvětluje principy, smysl a cíle místně zakotveného učení a přináší řadu konkrétních příkladů.

Koncept knihy se zrodil na jaře 2021 ve skupině kolegů a přátel Střediska ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Její koncept si vzal na starosti tříčlenný tým – RNDr. Jiří Kulich a Ing. Eliška Hájková (SEVER) a RNDr. Blažena Hušková (Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR). Ujali se části autorské práce, působili jako ediční rada a oslovili další spoluautory, konzultanty a spolupracovníky, jejichž pomoc byla neocenitelná.

Kniha obsahuje následující kapitoly: 1. Proč je důležitý vztah k místu v kontextu dnešního světa, 2. Co je místně zakotvené učení a k čemu je dobré, 3. Místně zakotvené učení – jak vzniklo a jak je na tom dnes, 4. Co nám může pomoci při zavádění místně zakotveného učení – postupy a doporučení, 5. Co nám může pomoci při zavádění místně zakotveného učení – praktické příklady, 6. Příběhy místně zakotveného učení – kde se inspirovat.

Knihu je možné zakoupit v e-shopu Střediska ekologické výchovy SEVER ZDE