Cena EVVO za rok 2023

Nominujte na cenu za přínos k rozvoji EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) v Královéhradeckém kraji!

Smyslem této ceny je posílit kvalitu a prestiž environmentální výchovy v kraji prostřednictvím ocenění jednotlivců (např. pedagogů, ředitelů škol, pracovníků neziskových organizací, lektorů, komunálních politiků, pracovníků veřejné správy, podnikatelů, studentů apod.), kteří dlouhodobě (a často ve volném čase či nad rámec běžných pracovních povinností) působí v oblasti EVVO a významně se zasloužili o rozvoj EVVO na regionální či místní úrovni, ve své organizaci, škole či obci anebo v daném roce realizovali na území Královéhradeckého kraje zajímavý projekt, kampaň či program pro veřejnost v oblasti EVVO nebo ochrany přírody, který měl výrazný dopad na život obce či regionu.

Cenu může získat také organizace či instituce (např. škola, školské zařízení, nestátní nezisková organizace, vzdělávací instituce, podnik, samospráva apod.), která dlouhodobě a systematicky působí v oblasti EVVO a pravidelně realizuje projekty a aktivity s environmentální tematikou.

O oceněných rozhodne hlasováním dne 20.9. Poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje na základě zaslaných nominací.

 

Nominovat na cenu může kdokoli e-mailem prostřednictvím speciálního formuláře a to do 8. září 2023 na adrese Hana Kulichová, SEVER, hana [dot] kulichovaatekologickavychova [dot] cz

Pokud o někom víte, kdo si cenu zaslouží, nominujte ho!

Podrobnější informace a nominační formuláře ke stažení najdete na www.ekologickavychova.cz

Slavnostní předání cen proběhne 6. října v rámci tradičního krajského setkání KAPRADÍ 2023.