Učím o klimatu - nová verze webu

Nová verze webu Učím o klimatu: www.ucimoklimatu.cz

Změna klimatu je v posledních dnech (a nejen v nich) celosvětově sledovaným tématem. V Egyptě se právě teď koná konference OSN o změně klimatu #COP27, WHO zveřejnila data o tom, že extrémní počasí má na svědomí desetinu všech úmrtí na světě.

Všem z vás, které téma změny klimatu a s ním spojených - byť mnohdy neveselých - dat a faktů dlouhodobě zajímá, s radostí oznamujeme jednu důležitou zprávu.

Společně s dalšími šesti organizacemi jsme po více než ročních přípravách dnes spustili novou verzi webové stránky www.ucimoklimatu.cz

Jde opravdu o jedinečný prostor, jeden z nejbohatších vzdělávacích zdrojů k tomuto tématu, který nyní v České republice existuje.

 

Reagujeme tak na potřeby vzdělavatelů i mladých lidí a fakta z výzkumů:

- většina lidí si uvědomuje zásadní dopady, které změna klimatu přináší nejen na život v ČR

- většina dospívajících ji považuje za největší globální hrozbu, o které se ve škole příliš nedozvídají.

 

Vám všem, kteří s tématem změny klimatu chcete pracovat ve výuce i při dalších příležitostech, pomůže nejen k hlubšímu porozumění, ale ukáže i to, jak se zapojit do řešení klimatické krize. Aby byl náš svět udržitelnější a zdravější.

 

Na stránce www.ucimoklimatu.cz mimo jiné najdete: 

- více než 30 lekcí přímo využitelných ve výuce

- metodické minimum, tipy na ověřené zdroje a ucelené metodické publikace

- nabídku dlouhodobých programů

- kalendář akcí a aktuality k tématu i vzdělávání