Cena za přínos environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji 2022

O letošních oceněných rozhodli hlasováním dne 20. září 2022 členové Poradního sbor EVVO Královéhradeckého kraje na základě zaslaných nominací.

Nominací se sešlo celkem pět (nominovat na cenu může kdokoli písemně prostřednictvím speciálního formuláře). Hlasováním byli vybráni tři ocenění jednotlivci:

Mgr. Ivana Tláskalová, učitelka SPŠ, SOŠ a SOU, Hradební, Hradec Králové, která získala cenu za dlouholetou a svědomitou práci školní koordinátorky EVVO, za úspěšné vedení mnoha školních projektů a neutuchající nadšení v oblasti ekologické výchovy středoškolské mládeže.

Mgr. František Kynčl, učitel ZŠ Železnická, Jičín, obdržel cenu za mimořádné celoživotní zásluhy o rozvoj ekologické výchovy, za dlouholetou a svědomitou práci školního koordinátora EVVO. Dále za vybudování a péči o školní ekoareál Čtyřlístek, za promyšlenou příkladnou výuku povinně volitelného předmětu Ekologická výchova, za výuku ve venkovním prostředí a vedení školních projektů. Za inspirativní práci se stovkami žáků a učitelů, které obohatil svými zkušenostmi a nadšením.

Jakub Šimerda, starosta obce Bolehošť, okr. Rychnov nad Kněžnou, získal cenu za zodpovědný přístup a péči o krajinu, kterou vykonává ze své pozice starosty. Dále za úctu k místní krajině, za výsadbu stromů, obnovu a tvorbu mokřadů v okolí obce, za aktivní přístup k nápravě regulací vodních toků.

Ceny - památeční diplomy a finanční obnosy byly již tradičně předány na krajské konferenci EVVO - KAPRADÍ 2022, konané 21. října. Zde ke každému oceněnému zaznělo laudatio, které přednesl navrhovatel (tedy ten, kdo zaslal nominaci) a byla zde prezentována činnost a zásluhy oceněného. 

Cena představuje pro oceněné důležitou podporu jejich úsilí a posílení ve vědomí smysluplné práce. 

Srdečně blahopřejeme!

 

Ocenění se uskutečnilo díky podpoře Královéhradeckého kraje.