Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Dovolujeme si Vás upozornit na prohlášení k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, které vydala Česká společnost pro ekologii a České limnologické společnost ve spolupráci s dalšími odborníky.

Více informací naleznete na internetových stránkách  České společnosti pro ekologii.