Seminář ŠUŽ

Informační semináře k ŠUŽ ve školním roce 2020/21.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte pozvání na seminář k programu ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT “Nové příležitosti realizace programu SUŽ v roce 2020/2021″.

Na semináři se dozvíte, jak vzdělávat žáky prostřednictvím ročního programu “Škola pro udržitelný život”:

O MÍSTĚ A V MÍSTĚ – mapováním problémů a potřeb obce

PRO MÍSTO – plánováním a realizací praktických místních projektů

SKRZE MÍSTO – hledáním souvislostí mezi naším místem a udržitelným životem nebo klimatickou změnou.

Pro zapojené školy je možná finanční podpora pro žákovské miniprojekty a odměna pro zapojené pedagogy. Akreditovaný seminář je určen všem základním a středním školám. Účast na semináři a občerstvení je ZDARMA. Účastníci obdrží osvědčení MŠMT.

Místa a data konání:

17. 9. 2020 HRADEC KRÁLOVÉ

22. 9. 2020 PRAHA

1. 10. BRNO

Více informací naleznete zde:https://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2020/09/AKTU%C3%81LN%C3%8D-pozv%C3%A1nka-a-p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-SEMIN%C3%81%C5%98-%C5%A0U%C5%BD.pdf