Výsledky Programu na podporu projektů NNO pro rok 2018 - podprogram A

Tabulka podpořených a nepodpořených projektů v Programu na podporu projektů NNO – Podprogramu A pro rok 2018.

Podpora úspěšným žadatelům bude uvolněna na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude zasláno doporučenou poštou na adresu jednotlivých organizací v průběhu měsíce března 2018. 

Výsledky naleznete zde.