Cena za environmentální publicistiku - článek roku 2017

EKOPUBLIKA

Smyslem ocenění Ekopublika je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v České republice, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby.

Cena se uděluje za text publikovaný v roce 2017 v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo světa. O držiteli Ekopubliky rozhoduje odborná porota složená z environmentálně zaměřených členů akademické obce, renomovaných publicistů a pracovníků v environmentální výchově a osvětě.

Kulturní noviny Nadace Veronica jsou vyhlašovateli a mediálními garanty Ekopubliky. Administrátorem prvního ročníku je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Nominovat je možné text publikovaný v českém jazyce, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se České republiky, Evropy nebo světa. Autor či autorka oceněného textu získá originální sošku a popř. i finanční odměnu. 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost