ViabilityNet 3.0

Nadace VIA

Program ViabilityNet 3.0 navazuje na dlouholeté mezinárodní působení Nadace Via v regionu střední a východní Evropy a představuje zároveň zcela nové formy poskytované podpory místním iniciativám.

Od roku 2017 se program nově skládá se z několika komponent – podpory místních komunit a komunitních lídrů primárně ze střední a východní Evropy, tvorby sítě partnerů v tomto regionu, podpoře sítě Alumni (bývalých účastníků zapojených do programu ViabilityNet 2.0) a spolupráci s akademickým sektorem.

Více o programu se dozvíte na speciálních stránkách programu http://www.nadacevia.cz/en/viabilitynet/.

Komponent podpory místních komunitních lídrů ze střední a východní Evropy proběhne v následujících 3 letech ve dvou cyklech. V letech 2018 – 2019 se chystáme podpořit 22 osobností místního komunitního života, které usilují o konkrétní změnu v místě svého bydliště. Za pomoci komplexní zkušenosti jim chceme pomoci změnu uskutečnit a zároveň jim v podobě setkání nabízíme prostor pro sdílení, reflexi, učení a růst.

Právě jsme otevřeli možnost přihlašování. Uzávěrka přihlášek: 10. dubna 2018 23:00 CET. Přihlásit se můžete zde.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny