Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017.

Česká školní inspekce vymezuje
"Přírodovědná gramotnost je způsobilost využívat přírodovědné poznání, klást relevantní otázky a na základě získaných faktů vyvozovat závěry vedoucí k porozumění přírodním jevům a usnadňující odpovědné rozhodování a jednání."