Zvírata v ohrožení

ZOO Liberec
Čt, 09/11/2017 - 08:00 - 16:30

Konference pro pedagogy, pracovníky zoo a širokou verejnost.
Konference se koná pod záštitou Ministerstva o záchranných projektech životního prostredí a Ministerstva školství, mládeže a telovýchovy.

Téma – Co ohrožuje zvírata v divocine? Jaké jsou zpusoby pomoci ohroženým zvíratum? Jak slouží ochrane biodiverzity
vzdelávání?

Program – prednášky, panelová diskuse, inspiracní workshopy, vzdelávací aktivity a zapojení škol, informacní panely o záchranných projektech

Konference je věnována způsobům jak pomoci ohroženým zvířatům. Tomu, jak slouží ochraně biodiverzity vzdělávání a jak můžeme přispět k ochraně ohrožených zvířat my, naši žáci, návštěvníci zoo a každý jednotlivec obývající naši planetu. Inspirovat vás mohou např. workshopy s konkrétními záchrannými projekty včetně vzdělávacích aktivit a zapojení škol. K vidění budou informační panely o roli zoologických zahrad při ochraně ohrožených druhů.

Registrace a podrobný program na webu níže.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Lidové sady,  Liberec
Cena:

Zdarma.