Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu

LANDSCAPE FESTIVAL PLZEŇ 2017
Čt, 14/09/2017 - 10:00 - 17:00

Cílem konference podporované MŽP je ukázat předpoklady a nástroje podpory zelených střech ověřené v jiných evropských zemích a městech, které by mohly být použity i v České republice. Součástí této akce je i vyhlášení výsledků 4. ročníku soutěže Zelená střecha roku 2017.

Program konference
BLOK I.      10.00–12.00        
Zelené střechy a jejich celospolečenský ekonomický přínos

Ekonomické hodnocení přínosů zelených střech ve srovnání s náklady na jejich realizaci a údržbu (modelovými příklady jsou rodinný dům v Praze a střechy na garážích administrativního komplexu v Brně).

Přednášející: Ing. Jan Macháč (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)

Intenzivní zelená střecha na konferenčním sále v Otevřené zahradě

Zhodnocení více něž dvouletého měření vodní bilance zelené střechy včetně výparu, vlivu na okolní mikroklima a tepelnou pohodu uvnitř budovy (polointeinzivní zelená střecha o rozloze 460 m2).

Přednášející: Vlastimil Rieger (poradce pro zelené stavění – Nadace Partnerství/Otevřená zahrada Brno)

Zelené střechy v Plzni, příprava realizace na 4. ZŠ

Demonstrační projekt realizace zelené střechy na 4. ZŠ. V Plzni se jedná o unikátní koncept, který ověří možnosti zelených střech a poslouží výchově a vzdělávání v oblasti hospodaření s dešťovou vodou.

Přednášející: Mgr. Kristýna Zýková, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

 

12.15 – 13.30          Přestávka na individuální oběd

BLOK II.         13.30–15.00               

Informace o systémové podpoře zelených střech na příkladech velkých evropských měst

Představení nejběžnějších nástrojů využívaných k podpoře zelených střech ve velkých evropských městech a doporučení pro ČR.

Přednášející: Ing. Pavel Dostal, zástupce odborné sekce Zelené střechy v mezinárodní organizaci EFB

Standardy pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech a jejich praktické využití

Vegetační vrstva a vegetace zelených střech, podmínky převzetí a záruční podmínky, péče a údržba.

Přednášející: Ing. Petr Halama, člen Rady sekce Zelené střechy, porotce soutěže Zelená střecha roku

                  

BLOK III.         15.30–17.00

Zelené střechy –  naděje pro budoucnost

Představení nejzajímavějších zelených střech oceněných v soutěži Zelená střecha roku v letech 2014–2016 (administrativní objekty, vzdělávací zařízení, hotely, rodinné domy)

Přednášející: Ing. Jana Šimečková, ředitelka Svazu zakládání a údržby zeleně

Zelená střecha roku 2017 – představení soutěžních děl

  • Esence japonské zahrady na střeše – intenzivní zelená střecha na objektu firmy Essens v Brně (přihlašovatel Ing. Jiří Vrbas)
  • Rest room na střeše administrativní budovy Trinity v Brně (přihlašovatel ZAHRADA Olomouc s.r.o.)
  • Náměstíčko na střeše podzemního parkoviště – intenzivní zelená střecha Campus Science Park-Building C v Brně (přihlašovatel Gabriel s.r.o)
  • Zelená střecha Centra Algatech v Třeboni (přihlašovatel Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.)
  • Extenzivní zelené střechy na rodinných domech (přihlašovatelé Zahradní Architektura Kurz s.r.o., GreenVille service s.r.o., ACRE spol.s r.o.)
  • Mokřadní zelená střecha s kořenovou čistírnou na rodinném domě (přihlašovatel Kořenovky.cz)

 

17.00          SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE ZELENÁ STŘECHA ROKU 2017

 

REGISTRACE NA KONFERENCI JE MOŽNÁ DO 25.8.2017.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Klempírna DEPO2015 ,  Plzeň
Cena:

990,-
690,- /členové SZÚZ a studentí