Evaluace výukových programů

Spora z.s a SSEV Pavučina
Po, 25/09/2017 - Ne, 31/12/2017

Nabídka zajištění evaluace pobytového nebo dlouhodobého ekologického výukového programu.

PŘEDMĚT NABÍDKY
Předmětem nabídky je zajištění dotované evaluace pobytového nebo dlouhodobého ekologického výukového programu. Podmínkou evaluace je, aby program splňoval následující kritéria:

POBYTOVÝ PROGRAM
- Délka trvání alespoň 3 dny.
- Alespoň 2 realizace programu v období 25. září – 31. prosinec 2017. V případě programů, které jsou sestavovány z modulů, musí proběhnout v obou případech stejná verze programu.

DLOUHODOBÝ PROGRAM
- Program, jehož součástí je systematická práce se stejnou skupinou žáků v rozsahu minimálně 10 hodin (např. navazující provázaný cyklus výukových programů, několikatýdenní projekt pro školu, tematický den či delší program střediska, na který navazuje učitel ve výuce předem daným postupem apod.).

Evaluaci bude zajišťovat tým evaluátorů organizace Spora, z. s., pod vedením doc. PhDr. Jana Činčery, Ph.D. a Mgr. Lenky Broukalové.

Termín realizace evaluace: 25. září – 31. prosinec 2017.

Přihláška: Zájemci o evaluace podávají přihlášku prostřednictvím formuláře, který je ke stažení zde: [FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY]. Přihlášku je třeba doručit na níže uvedený e-mail spolu s popisem programu, který bude obsahovat:
- Podrobný popis cílů programu.
- Popis aktivit programu a použitých metod.
Termín uzávěrky přihlášek je 11. září 2017.

Výběr programů k evaluaci: V roce 2017 mohou proběhnout 2 dotované evaluace (další 2 pak v příštím roce). V případě, že bude k evaluaci přihlášeno více programů, bude proveden výběr, při němž budou vybrány programy, které nejvíce splňují požadavky uvedené výše. Pokud budou programy rovnocenné, budou vybrány programy podle data přijetí přihlášky.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Cena: 2500 Kč

Předpokládaná cena evaluace programu 30 – 40 tis. Kč. Žadatel o evaluaci hradí pouze část. Ostatní náklady jsou hrazeny z dotace.

Kontakt:
Lenka Broukalová, broukalovaatspora [dot] cz
Tel.: +420 732 155 013