Úvod do evaluací výukových programů

Spora z.s a SSEV Pavučina
Út, 21/11/2017 - 09:45 - 15:45

Cílem semináře je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky vyhodnocování programů (autoevaluací i odborných externích evaluací).

Obsahem semináře bude:
- Stručné shrnutí, co jsou evaluace, k čemu slouží a jak se dají uchopit.
- Co musí splňovat program, aby jej bylo možné evaluovat.
- Prostředky pro autoevaluace (co si většinou můžeme zajistit sami).
- Profesionální evaluace prostřednictvím odborných subjektů (jak vypadají a proč je dobré je využívat).

Program bude upřesněn dle očekávání a potřeb účastníků uvedených v přihláškách. Podrobný program obdrží účastníci cca týden před konáním semináře.

Seminář lektorsky povede doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) a Mgr. Lenka Broukalová (Spora, z. s.). Oba lektoři se dlouhodobě věnují evaluacím v oblasti environmentální výchovy a příbuzných oborů.

Přihláška: Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem: [PŘIHLÁŠKA]. Uzavírka přihlášek je 30. září 2017, případně po naplnění kapacity 20 účastníků.

Občerstvení: V průběhu semináře budou k dispozici nápoje (káva, čaj, voda). Jídlo je třeba si na seminář donést samostatně. V průběhu semináře bude jedna krátká dopolední a jedna krátká odpolední přestávka a 30minutová polední přestávka. Nebude tedy příliš času dojít si na oběd mimo místo konání

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Cena: 100 Kč

Poplatek bude hrazen předem na účet organizátora semináře (Spora) na základě vystavené faktury, kterou účastník obdrží e-mailem po odeslání přihlášky. Poplatek je nevratný.

Kontakt:
Lenka Broukalová, broukalovaatspora [dot] cz
Tel.: +420 732 155 013