Soutěž Pro vodu 2018

Nadace Partnerství
St, 02/08/2017 - Čt, 31/08/2017

Bojujete se suchem, povodněmi, nadměrnou spotřebou vody nebo jiným problémem? Soutěž Pro vodu vám jej pomůže řešit.

Chceme usnadnit řešení problémů s vodou v obcích i krajině.

 1. Obce, neziskovky, firmy a další organizace mohou přihlásit situaci, s níž si neví rady.
 2. Soutěžící vypracují návrhy řešení (projekty), z nichž ty nejlepší postoupí do finále.
 3. Autoři nejlepších řešení získají Cenu Nestlé v podobě 30 tisíc, 20 tisíc a 10 tisíc Kč.

Jak se můžete zapojit?

 1. Do 31. srpna 2017 prostřednictvím formuláře zadejte situaci, kterou chcete řešit.

  Tematicky se může jednat například o prevenci sucha i povodní, nedostatečné zasakování dešťové vody, čištění a využití šedé vody, snížení spotřeby pitné vody apod. Možnost přihlásit situaci k řešení se nevztahuje na fyzické osoby. Podrobnější informace najdete v Pravidlech pro zadávání situací.

 2. Do formuláře vyplníte, čeho chcete dosáhnout a co by pro vás soutěžící měli vypracovat.
 3. Soutěžící si budou moci vaši situaci vybrat jako téma pro vypracování soutěžního projektu. 

  Budeme rádi, když studentům poskytnete podporu v podobě dalších informací nebo konzultací.

 4. Uzávěrka soutěžních projektů je 31. ledna 2018. Po té na webu zveřejníme všechny přihlášené projekty a vy zjistíte, kolik týmů se rozhodlo vaši situaci řešit.
 5. Nejlepší soutěžní projekty postoupí do finále, které se uskuteční 20. března 2018.
 6. Po skončení soutěže obdržíte soutěžní projekty a budete je moci dále využít pro řešení situace.
Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Obce, neziskovky, firmy a další organizace.