Předcházení vzniku odpadů

České ekologické manažerské centrum
Čt, 12/10/2017 - Pá, 13/10/2017

Tradiční konferenci Předcházení vzniku odpadů jsme se letos rozhodli pojmout v duchu motta „Předcházej, neplýtvej a sdílej!“.

Přechod z lineárního na oběhové hospodářství je pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj ČR a jiných států Evropské unie nevyhnutelný. Předcházení vzniku odpadů je základním principem oběhového hospodářství a vstupuje do každé fáze životního cyklu výrobku, který je pomyslně uzavřen v kruhu. Klíčovými aktéry pro přechod na cirkulární ekonomiku jsou spotřebitelé a výrobci, ale důležitou roli hrají investoři či samotní distributoři. Chceme-li v našem hospodářství předcházet odpadům a implementovat principy cirkulární ekonomiky efektivně, je nutná změna spotřebitelského chování. Potřebnou změnu již přináší fenomén sdílené ekonomiky, který je založen na proměně konzumního paradigmatu v podobě  půjčování, výměny nebo pronájmu produktů.

CO CHYSTÁME?

Konference Předcházení vzniku odpadu se koná letos již po čtvrté. Program konference chystáme s jasnou myšlenou: ukázat, že TO JDE! I přesto, že předcházení vzniku odpadů a zavedení principů oběhového hospodářství může snižovat náklady a v mnoha případech generovat zisk, pořád v České republice narážíme na neochotu změnit legislativní prostředí a strach z prvotní potřebné investice. Cílem konference je ukázat dobré příklady implementace principů cirkulární ekonomiky a opětovného použití odpadů v podnikatelské praxi.

Na konferenci se potkáte se zástupci Ministerstva životního prostředí a průmyslu, kontrolními orgány, představiteli firem z rozmanitých výrobních odvětví i neziskovými organizačními, kteří se podělí o své zkušenosti z praxe. 

Podrobný program a další informace na webu akce.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Konference je určena pro pracovníky v odpadovém hospodářství, zástupce firem a samospráv a hlavně všechny, co oběhové hospodářství v naší republice vítají.
Místo konání akce:
Autoklub České republiky, Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1-Nové Město
Cena:

Dvoudenní vložné činí 3 200 Kč bez DPH. Vstup na konferenci lze zakoupit i pro každý den zvlášť. Poplatek za první den zahrnuje vstup na přednášky, oběd, večerní raut a společenský večer a činí 2400 Kč bez DPH. Cena nezahrnuje ubytování, které si účastníci zajišťují samostatně. Poplatek za druhý den zahrnuje vstup na odpolední přednášky a lehké občerstvení a činí 1500 Kč bez DPH. Pro zástupce obcí a samospráv nabízíme 25% slevu na jednu ze zmíněných možností vložného. Studentům rádi poskytneme 50% slevu (na místě bude nutné předložit platný průkaz ISIC nebo jiný dokument potvrzující studium).