Kořenové čistírny pro domy a obce, zelené mokřadní střechy a fasády, využití dešťové a odpadní vody v domech a zahradách

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Čt, 21/09/2017 - 09:00 - 16:00

Soubor přednášek zahrnuje základní informace o kořenových čistírnách, historii výstavby a jejich vývoje v ČR i ve světě, principy fungování a vhodnost použití pro domy i obce.

Součástí přednášek je seznámení s legislativou a povolováním výstavby kořenových čistíren odpadních vod. Ekonomika výstavby KČOV je prakticky ukázána na příkladu domovní i obecní čistírny ve srovnání s konvenčními čistírnami odpadních vod. Jako příklad úspěšného fungování KČOV v obci je zahrnuta přednáška o obci Velká Jesenice, která již 20 let provozuje KČOV, která byla v roce 2015 úspěšně rozšířena a revitalizována. Součástí semináře je také zajímavá ukázka fungování mokřadní střechy a fasády na rodinném domě, společně s využitím vyčištěné odp. vody a dešťové vody na závlahu a jako užitkové vody v domě.

Sdružení Kořenovky.cz se problematice projektování výstavby a vývojem kořenových čistíren odpadních vod zabývá již od roku 2007. V rámci sdružení je jednou z hlavních priorit propagace v oblasti systému přírodního čištění odp. vod mezi veřejností a úřady a to mimo jiné pořádáním osvětových konferencí a přednášek. 

Princip fungování KČOV - Ing. Michal Šperling

KČOV pro domy - Ing. Michal Šperling

KČOV pro obce - Ing. Jaroslav Kršňák 

Legislativa a ekonomika výstavby a provozu  - Ing. Michal Šperling

Zkušenosti s provozem a eliminace chyb - Ing. Michal Kriška - Dunajský Ph.D.

Alternativní typy KČOV ve světě - ing. Vít Rous

Zkušenosti s provozem a revitalizací KČOV; zkušenosti starosty obce s 600 obyvateli - Petr Jeništa, starosta obce

KČOV na střechách a fasádách , mokřadní střechy - Ing. Michal Šperling

Seminář připravujeme ve spolupráci se sdružením Kořenovky.cz

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe nejlépe do 5.9.2017. Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz web. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo oscanovanou emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Národní zemědělské muzeum, 1 NP, u recepce, Kostelní 1300/44,  Praha 7
Cena:

Člen SZKT 1080 Kč
Člen SZKT - mimořádný 540 Kč
Nečlen 1480 Kč
Nečlen - student 740 Kč

Kontakt:
kancelaratszkt [dot] cz
Tel.: +420 257 323 953