Zátěžové testy jaderných elektráren – prověrka bezpečnosti nebo propaganda?

Jihočeské matky a CALLA
Čt, 01/03/2012 - 10:00 - 15:00

Pozvánka na mezinárodní konferenci.

V reakci na havárii v jaderné elektrárně Fukušima vyzvala Evropská komise členské země EU k provedení zátěžových testů provozovaných reaktorů. Ty jsou zaměřeny na prokázání bezpečnosti elektráren odolat extrémním nadprojektovým seismickým, záplavovým, povětrnostním a dalším jevům. I Česko již zprávy s výsledky testů odeslalo do Bruselu k dalšímu hodnocení. Jakých výsledků v nich dosáhly elektrárny Dukovany a Temelín? Poslední slovo v celém procesu budou mít politici – budou však mít dostatek relevantních informací k tomu, aby došli k logickým závěrům? Jaderná bezpečnost není jediným aspektem energetické bezpečnosti, podíváme se proto i na další.

Po každém příspěvku bude následovat krátká moderovaná diskuse, větší prostor na debatu je pak věnován v závěru konference. Tlumočení bude zajištěno. Na akci není vybíráno vložné, je třeba se však zaregistrovat.

Program semináře:
9:30 - 10:00 Prezence
10:00 - 10:10 Zahájení a úvodní slovo
10:10 - 10:50 Fukušima rok poté: co jsme se dosud naučili – Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
10:50 - 11:30 Evropské zátěžové testy – mediální fikce versus realita – Jan Haverkamp, Greenpeace
11:30 - 12:10 České zprávy o zátěžových testech kritickým pohledem – Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horního Rakouska pro otázky jaderných zařízení, Linec
12:10 - 12:45 Přestávka na oběd
12:45 - 13:30 Seismická rizika při umisťování a provozu jaderných elektráren – Roman Lahodynsky, Institut výzkumu bezpečnostních rizik, Universität für Bodenkultur Vídeň
13:30 - 14:10 Současná rizika vývoje energetiky - Ivan Beneš, generální ředitel CityPlan spol. s r.o., Praha
14:10 - 14:50 Diskuse
14:50 - 15:00 Závěrečné slovo, ukončení

Pokud máte zájem o účast, zašlete nám, prosím, přiloženou návratku do 29. února na e-mail.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2,  České Budějovice (mapa)
Kontakt:
jihoceske [dot] matkyatecn [dot] cz
Tel.: +420 387 312 650