Moje Veličenstvo kniha

EkoCentrum Brno

Vyhlašujeme 8. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu!

Patronkou soutěže je Šárka Kašpárková, mistryně světa v trojskoku.

Soutěž si klade za cíl:
- vytvářet osobní vztah ke knize a ke čtenářství
- propojit literární a výtvarné cítění
- objevovat a podporovat nové talenty

Soutěžní příspěvky posoudí odborná porota podle následujících kritérií:
- celkový dojem
- výtvarné pojetí knihy
- využití přírodních a recyklovaných materiálů
- literární složka
- technické zpracování – vazba, desky, atd.
- originalita

Kategorie soutěžících:
- jednotlivci: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let
- kolektivy: do 6 let, 7 až 9 let, 10 až 13 let, 14 až 18 let

Práce odevzdávejte do 29.3. 2012 do 16 hodin!

Jak doručit knihy do soutěže:
- osobně nebo poštou bezpečně zabalené na níže uvedenou adresu
- na obálku napište název Moje Veličenstvo kniha
- přiložte vyplněný formulář s kontaktními údaji (ke stažení na webu v rubrice Veličenstvo kniha).

Upozornění:
- účastníci souhlasí se zařazením svých údajů do interního adresáře soutěžících
- bez těchto údajů nemohou být příspěvky zařazeny do soutěže

Účastníci soutěže jsou zváni na slavnostní vyhlášení výsledků do krásného přírodního prostředí v Babicích nad Svitavou, které se uskuteční 20.4. 2012. Pro všechny účastníky budou připraveny dopolední dílničky. Vítězové se mohou těšit na krásné ceny jako jsou knihy či výtvarné potřeby.

Vítězové obdrží diplom a absolutní vítěz získá titul Veličenstvo kniha 2012.

Všechny vítězné práce budou vystaveny od 2.5. 2012 do 30.5. 2012 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné.

Po skončení výstavy bude možné knihy osobně převzít na EkoCentru Brno. Všechny nevyzvednuté práce budou archivovány po dobu jednoho měsíce od ukončení výstavy. Účastníci soutěže ze vzdálenějších míst si mohou vyžádat zaslání svých prací zpět na vlastní náklady.

Sledujte průběžně aktuality na webu v rubrice Veličenstvo kniha!

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Kontakt:
EkoCentrum Brno
Ponávka 2, 602 00 Brno