Mezinárodní seminář k ustavení RCE (Regionálního centra expertizy)

Centrum pro otázky životního prostředí Karlovy Univerzity v Praze a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Čt, 09/02/2012 - Pá, 10/02/2012

Cílem semináře je přispět k ustavení prvního Regionálního centra expertízy ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v České republice a současně prvního takového centra v post-socilaistických zemích kromě Ruska.

Seminář se připravuje v rámci projektu MOSUR, jeho hostitelem je Fakulta životního prostředí UJEP - další univerzity zapojené do sítě spolupráce. K účasti na semináři byli přizváni představitelé světových RCE, kteří představí koncept této regionální spolupráce, způsoby, jak je v praxi organizována, i její dosavadní výsledky. Mezi pozvanými řečníky figuruje např. Prof. Daniella Tilbury z Univerzity of Gloucester, Dr Maik Adomssent z Leuphana University of Luneburg, Dr Clemens Mader z University of Graz, Jos Eussen z RCE Rhine-Meuse, and Dr Zinaida Fadeeva z United Nations University Institute of Advanced Studies.

K účasti na semináři jsou zváni všichni potenciální zájemci o informace o RCE z teoretického i praktického pohledu, a také ti, kdo by se chtěli zapojit do spolupráce tohoto typu. Jazykem semináře je angličtina. Podrobnosti viz předběžný program semináře; prosíme o další šíření informací - můžete použít otevřenou pozvánku.

Registrace je možná online, viz přihlašovací formulář. Pro účastníky jsou k dispozici všeobecné informace o místě konání, možnostech ubytování atd.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Aula rektorátu , Hoření ul. 13,  Ústí nad Labem (mapa)
Kontakt:
Andrew Barton, andrew [dot] bartonatczp [dot] cuni [dot] cz