Globální změna klimatu – fakta a fikce (Ostrava)

Ekologický institut Veronica
Út, 07/02/2012 - 09:30 - 16:00

Přijďte na seminář shrnující všechny důležité aspekty problematiky změny klimatu - vědecké poznání, predikce pro území české republiky, českou i mezinárodní politiku, lidské zdraví a praktické návrhy ekologických organizací.

Program:
09:30 - 10:00 Prezence
10:00 - 10:15 Zahájení, úvodní slovo
10:15 - 11:00 Změna klimatu, její příčiny, dopady a projekce - RNDr. Jan Hollan, Ph.D., CzechGlobe AV ČR
11:00 - 11:40 Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky - RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně
11:40 - 12:00 Diskuse
12:00 - 12:30 Změna klimatu a znečištění ovzduší - zdravotní rizika a možnosti jejich omezení - MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik
12:30 - 12:50 Ochrana klimatu v ČR a vyjednávání nové globální dohody - Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku
12:50 - 13:10 Diskuse
13:10 - 14:00 Přestávka na oběd
14:00 - 14:20 Chytrá energie - koncept nevládních organizací ke snižování emisí - RNDr. Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica
14:20 - 14:50 Změna klimatu již dnes významně ovlivňuje životy lidí v rozvojových zemích. Poslechněte si jejich příběhy ve filmu „Lidská tvář změny klimatu"
14:50 - 15:20 Diskuse
15:20 - 15:30 Závěrečné slovo, ukončení

Seminář moderuje Ing. Edvard Sequens, Calla

Na akci není vybíráno vložné. Pokud máte zájem o účast, zašlete nám návratku nejpozději do 31. ledna 2012 na níže uvedenou adresu či e-mail.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost zastupitelstva C210, 28. října 117,  Ostrava (mapa)
Kontakt:
ZO ČSOP VERONICA, Jan Labohý, jan [dot] labohyatveronica [dot] cz
Tel.: +420 603 546 994, +420 542 422 757
Panská 9, 602 00 Brno