Setkání pracovní skupiny pro lektory ekologických výukových programů

SSEV Pavučina
Po, 27/02/2012 - St, 29/02/2012

Cílem semináře je zvýšení kvality výukových programů obecně, specificky pak programů zaměřených na terénní výuku. Součástí semináře bude také vzájemná výměna dosavadních zkušeností s terénní výukou – její přípravou a realizací.

Úvodní poznámky:
- Pro přihlášení je třeba vyplnit následující formulář (k vyplnění je nutné připojení na internet), a to nejpoz-ději do pátku 10. února 2012. S přihlašováním není radno váhat, kapacita semináře je omezena na 25 účastníků a přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile se kapacita semináře naplní!
- Přijatým zájemcům potvrdíme příjem přihlášky obratem a zašleme jim další potřebné informace (včetně podrobného programu s časovým harmonogramem) cca týden před začátkem semináře.
- Seminář je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu „Výukové programy v evropské soustavě chráněných území Natura 2000“. Nositelem projektu je sdružení APUS, o.s., partnerem projektu Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.
- Účastníkům je zajištěno ubytování, stravování a program. Není stanoven žádný účastnický poplatek, účastníkům bude proplaceno cestovné na seminář a stravné s tím, že stravu je třeba na místě uhradit (předpokládáme, že cena stravování bude vyšší, než vyplacené stravné, ale na druhou stranu předpokládáme, že cena bude únosná vzhledem k tomu, že se za seminář neplatí žádný účastnický po-platek).
- Účast na semináři předpokládá menší domácí přípravu ze strany účastníků, ale dobrá zpráva – tu proplatíme formou dohody o provedení práce.
- V případě, že se z vážných důvodů nebudete moci semináře zúčastnit ani za sebe poslat náhradníka, je nutné sdělit tuto skutečnost realizátorovi semináře (tj. SSEV Pavučina)

Maximální počet účastníků semináře: 25

Hlavní lektoři: Lenka Broukalová, Václav Broukal (oba SSEV Pavučina)

Ubytování: Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s., (zajištěny postele a lůžkovi-ny, spacák není nutný)

NÁPLŇ SEMINÁŘE
- pojetí a obsah ekologické výchovy; základní ekopedagogické pojmy; ekologie a environmentalistika
- didaktika ekologické (environmentální) výchovy (cíle a téma programu, struktura programu, výukové metody a aktivity, hodnocení a zpětná vazba, lokalita terénního programu, učební pomůcky)
- organizační zajištění terénního ekologického výukového programu (TEVP), bezpečnost, právní aspekty
- osobnost lektora
- ukázka a rozbor TEVP; výměna zkušeností s realizací TEVP pro základní a střední školy

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Seminář je určen zejména začínajícím lektorům SEV a lektorům, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti terénní výuky, seminář je třídenní.
Místo konání akce:
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna, o.p.s., http://www.nsev-kladno.cz , nám. Starosty Pavla 44,  Kladno (mapa)
Kontakt:
SSEV Pavučina, Radim Zabadal, zabadalatpavucina-sev [dot] cz
Tel.: +420 234 621 386