Respektovat a být respektován

Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka
Čt, 29/03/2012 - 17:30 - Čt, 14/06/2012 - 20:30

Kurz o komunikaci a postupech,
které podporují zodpovědnost a sebeúctu a zmírňují konflikty
Kurz pořádají Ekoškolka Rozárka a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělání.

Lektorky: Bc. H. Čechová, PhDr. D. Nevolová a PhDr. L. Dobešová

 

SDĚLOVÁNÍ oprávněných požadavKŮ I.

  1. seminář – 29. března (čtvrtek) 17.30 – 21.00 hod.

Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. Rizikové způsoby komunikace I.

Principy reagování tří částí mozku. Sebeúcta jako „imunitní štít osobnosti“. Zásady dobré komunikace.

 

SDĚLOVÁNÍ oprávněných požadavKŮ II.

  1. seminář – 12. dubna (čtvrtek) 17.30 – 21.00 hod.

Rizikové způsoby komunikace II. Poslušnost – vyjasnění pojmu, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. Sedm dovedností pro dobrou komunikaci.

 

EMOCE i.

  1. seminář – 19. dubna (čtvrtek) 17.30 - 20.30 hod.

Základní fakta o emocích. Různé způsoby, jak reagujeme na negativní emoce druhých. Formy empatické reakce.

 

EMOCE Ii.

  1. seminář – 3. května (čtvrtek) 17.30 - 20.30 hod.

Zvládání vlastních emocí, já-výrok a jak tomu učit děti. Procvičování empatických reakcí.

 

Způsoby Vymezování hranic, které vedou k zodpovědnosti

  1. seminář – 31. května (čtvrtek) 17.30 - 20.30 hod.

Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném chování dětí.

 

Jak vyjadřovat uznání a ocenění

  1. seminář – 7. června (čtvrtek) 17.30 - 20.30 hod.

Rozlišení pojmů: pochvala – ocenění – odměna – zpětná vazba. Rizika pochval a odměn. Postupy při oceňování. Rizika soutěží.

 

Aplikace respektující Komunikace pro každý den

  1. seminář –14. června (čtvrtek) 17.30 - 20.30 hod.

Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých vztazích.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2700,- Kč , platba na účet 3658776028/5500 (do správy pro příjemce uvést „Respektovat“) nejpozději 10 pracovních dnů od přihlášení

PŘIHLÁŠKY: zasílejte na e-mailovou adresu eva [dot] surovaatpodhoubi [dot] cz tel.: 777 123 690

MÍSTO KONÁN Í : Ekoškolka ROZÁRKA, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Praha 4 - Braník

 

Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a budou mít možnost zakoupit si knihu Respektovat a být respektován. Doporučujeme vzít si podložku na psaní. Semináře jsou akreditovány MŠMT, zájemcům lze vydat osvědčení o absolvování kurzu.

 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00 Praha 4, Bráník (mapa)
Cena: 2700 Kč
Kontakt:
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka, Eva  Sůrová, eva [dot] surovaatpodhoubi [dot] cz
Tel.: +420 777 123 690
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00 Praha 4, Bráník