Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí?

Glopolis, Zelený kruh a Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny PSP ČR
Út, 22/11/2011 - 09:00 - 14:00

Seminář pořádaný pod záštitou Bořivoje Šarapatky.

Program:
9:00 – 9:30: Prezentace a káva
9:30 – 9:40: Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc., předseda Podvýboru pro ochranu přírody a krajiny VŽP PSP ČR
Nová Společná zemědělská politika (SZP) – šance na změnu
9:45 – 10:00: Ing. Jiří Šír, poradce náměstka pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU, MZE
Jakými nástroji na ochranu přírody a krajiny disponuje současná SZP a jak se tyto nástroje mají změnit v nové SZP.
10:00 – 10:15: Veronika Hunt-Šafránková, MBA, ředitelka odboru zahraničních vztahů, MŽP
Návrh nové SZP z pohledu MŽP
10:15 - 10:30: zástupce MZV – jméno bude potvrzeno
Návrh nové SZP z pohledu MZV, rozvojová dimenze SZP.
10:30 – 10:45: Přestávka na kávu
10:45 – 11:10: Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Návrh nové SZP z pohledu ekologických organizací
11:10 - 11:35: Stanka Becheva, Friends of the Earth Europe
Vztah nové SZP k životnímu prostředí z pohledu evropského neziskového sektoru
11:35 - 12:00: Hellen Yego, vyslanec projektu EcoFair Trade Dialogue, Keňa
Dopady SZP v rozvojových zemích
12:00 – 13:00: Diskuze účastníků semináře
od 13:00: Občerstvení

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3,  Praha 1 - Malá Strana (mapa)