Ochrana evropsky významných lokalit

Arnika, program Ochrana přírody, DAPHNE ČR a Občanské sdružení Ametyst
Čt, 24/11/2011 - 09:30 - 16:00

Zveme vás na seminář.

Předběžný program semináře:
Jednotlivé bloky se skládají z úvodních příspěvků a řízené diskuse.

9:30 – 10.50: Účast veřejnosti na rozhodování
Proces EIA, správní řízení.
Úvodní příspěvky:
Zdeňka Křenová, Ph.D. (Jihočeská univerzita)
Stanislav Březina, Ph.D. (Správa KRNAP)
JUDr. Ondřej Tošner

10:50 – 12:10: Hodnocení vlivů záměrů na soustavu Natura 2000 dle §45 písm. i. zák. 114/1992 Sb.
Úvodní příspěvky:
Mgr. Eva Chvojková (Občanské sdružení Ametyst)
Mgr. Ondřej Volf (Občanské sdružení Ametyst)
Ing. Jana Vitnerová (Arnika)

12:10 – 12:20: přestávka

12:20 – 13:40: Poškozování evropsky významných lokalit
Úvodní příspěvky:
Mgr. Martin Hanousek (AOPK HK)
Ing. Petr Hesoun (o.s. Hamerský potok)
Lenka Vokasová (Daphne ČR)

13:40 – 14:20: přestávka

14:20 – 15:00: Typy ochrany EVL
Předběžná, základní a smluvní ochrana, vyhlašování ZCHÚ. Současný stav a výhled.
Úvodní příspěvek:
Mgr. Alena Dostálová (AOPK ČR)

15:00 – 16:00: Ochrana EVL na evropské úrovni
Úvodní příspěvky:
Mgr. Lenka Vokasová (Daphne ČR)
Ing. Vlastimil Karlík (Arnika)

Změny programu vyhrazeny.

Přihlašujte se prosím emailem. Stačí uvést jméno, příjmení a název organizace.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Přednáškový sál Ekowattu, Areál Štrasburk, Švábky 2, 180 00  Praha 8 (mapa)
Cena:

Zdarma.

Kontakt:
vlastimil [dot] karlikatarnika [dot] org