Investice do zemědělské půdy v Africe se zaměřením na lidská práva

Glopolis a Informační centrum OSN v Praze
Út, 15/11/2011 - 10:00 - 16:00

Seminář si klade za cíl hlouběji představit problematiku lidských práv v africkém kontextu, poukázat na vazbu mezi zemědělstvím a chudobou a představit výzvy spojené s investicemi do africké půdy.

Ani genderový aspekt nemůže být vynechán z této diskuze, protože ženy tvoří největší podíl chudé populace na světě. Seminář také představí konkrétní příklady a blíže seznámí účastníky s pojmem „zábory půdy/land grabbing“, který není v českém kontextu příliš známý. Rádi bychom ale také pohovořili o tzv. záborech půdy v rámci České republiky a východní Evropy.

Program:
10 – 11h: Respekt, ochrana a naplňování lidských práv na africkém kontinentě
Michal Broža (Informační centrum OSN v Praze) – úvod
Michael Romancov (Metropolitní univerzita)
Monika Měrotská (Společnost přátel Afriky)

Diskuze

11 - 12 Jak spolu souvisejí lidská práva a rozvoj?
· problémy drobných farmářů v souvislosti s rozsáhlými investicemi do půdy
· genderový aspekt, postavení žen v rozvojovém světě
Alemayehu Kumsa (FF UK)
Aurele Destrée (Glopolis)
Ondřej Horký (Ústav mezinárodních vztahů)

Diskuze

12 – 13h Lunch

13 – 15h Investice do zemědělské půdy – risk, nebo rozvojová příležitost?
· úvod do problematiky land grabbingu a představení policy paperu k záborům půdy
· etika a negativní následky investic do půdy
· porušování lidských práv (zvláště práva na potraviny) a vliv na potravinovou bezpečnost
· politická opatření
D. Milerová Prášková (Glopolis)
Sylvain Aubry (FIAN – FoodFirst Information and Action Network)
Debata o záborech v půdy v Africe, případně v České republice a východní Evropě

Závěr a doporučení – možnosti do budoucna, podmínky dobrých investic.

Pracovní jazyky: čeština a angličtina.

Svou účast potvrďte do 11. listopadu e-mailem.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Informační centrum OSN v Praze, nám Kinských 6,  Praha 5 (mapa)
Kontakt:
konferenceatglopolis [dot] org