Průřezové téma environmentální výchova ve výuce na ZŠ, Ústí nad Labem

Čmelák
Út, 29/11/2011 - 09:00 - 13:00

Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů, dozvíte se co jsou "Doporučené očekávané výstupy" PT EV.

* Prakticky zaměřený interaktivní seminář seznámí účastníky s tím, jak průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit.
* Na semináři zazní užitečné a zajímavé náměty, praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů.
* Ze semináře si odnesete praktické ukázky začlenění průřezového tématu EV do jednotlivých předmětů. Seznámíte se s novými „Doporučenými očekávanými výstupy (DOV)“ PT EV.

* Lektoruje Mgr. Monika Hošková, Dis. – v současné době maminka na mateřské dovolené, lektorka o. s. Tereza s bohatou pedagogickou praxí, auditorka projektu Ekoškola.

Účast na semináři je bezplatná. Seminář je akreditován MŠMT.
Účastníci zdarma obdrží metodiku projektu Šance nejen pro jilmy.

* Přihlášky zasílejte do 22. 11. 2011 e-mailem.
Informujte se o podrobnostech i volných místech na mailu nebo na telefonu.

Drobné občerstvení zajištěno.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Místo konání akce:
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, Anežky České 702/17, 400 07  Ústí nad Labem (mapa)
Cena:

Seminář je ZDARMA. Účastníci obdrží metodiky projektu Šance nejen pro jilmy.

Kontakt:
Čmelák, Tomáš Hawel, seminareatcmelak [dot] cz
Tel.: +420 774 490 129
Švermova 32, 460 10 Liberec
Ke stažení: