Změny klimatu

Centrum ekologických aktivit Sluňákov
Út, 17/01/2012 - 08:30 - 15:00

Seminář nabízí prohloubení znalostí o změnách klimatu (včetně jejich politických a sociálních souvislostí), o vlivu emisí oxidu uhličitého a o důležitosti šetrného nakládání s energiemi.

Pedagogové se dozví, jak začlenit problematiku klimatických změn do ŠVP a vyzkouší si řadu aktivit, které mohou zařadit do výuky.

V rámci semináře se pedagogové seznámí s možnostmi mezinárodního školního projektu Carbon Detectives, včetně školní soutěže „Make your school CO2OL!“ (Ať je vaše škola CO2OL!), v rámci které mohou žáci navrhovat a realizovat pro svoji školu řešení vedoucí ke snižování emisí CO2.

Lektorky: Mgr. Dita Gollová a Mgr. Lucie Tomášková SEVER

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Místo konání akce:
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou (mapa)
Kontakt:
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., Helena Nováčková, helena [dot] novackovaatslunakov [dot] cz
Tel.: +420 585 378 585
Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou