Průřezové téma environmentální výchova ve výuce na základní škole

Čmelák
Út, 22/11/2011 - 09:00 - 13:00

Cílem akce je ukázat, jak lze průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit. Zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů.

Prakticky zaměřený interaktivní seminář seznámí účastníky s tím, jak průřezové téma smysluplně pojmout a naplnit.

Na semináři zazní užitečné a zajímavé náměty, konkrétní praktické aktivity a ukázky z různých environmentálních programů a projektů.

Ze semináře si odnesete praktické ukázky začlenění průřezového tématu EV do jednotlivých předmětů.

Lektoruje Mgr. Monika Hošková, Dis. – v současné době maminka na mateřské dovolené, lektorka o. s. Tereza s bohatou pedagogickou praxí, auditorka projektu Ekoškola.

Účast na semináři je bezplatná. Seminář je akreditován MŠMT.

Drobné občerstvení zajištěno.

Přihlášky zasílejte do 16. 11. 2011 e-mailem

Informujte se o podrobnostech i volných místech e-mailem nebo na telefonicky.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Pedagogové ZŠ
Místo konání akce:
8. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 293 01   Mladá Boleslav (mapa)
Cena:

Seminář je zdarma, účastníci zdarma obdrží metodiku projektu Šance nejen pro jilmy.

Kontakt:
Čmelák, Tomáš Hawel, seminareatcmelak [dot] cz
Tel.: +420 774 490 129
Švermova 32, 460 10 Liberec