Fundraising v neziskové organizaci

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Po, 07/11/2011 - 10:00 - 15:00

Workshopy se konají v rámci Týdne dobrovolnictví, který je součástí Evropského roku dobrovolnictví.
Bližší informace o programu Týdnu dobrovolnictví naleznete na webu www.dobrovolník.cz/tyden.

Program:
- Proč nevládní organizace potřebují aktivně získávat zdroje a kterým se to daří?
- V jakých organizacích se fundraisingu daří (předpoklady, hodnoty, vize)?
- Co se ve fundraisingu rozumí zdroji?
- Typy dárců – klady a omezení
- Evoluce dárce – ideální výsledek péče o dárce
- Techniky fundraisingu – jak si vybrat?
- Dobré rady z praxe
Lektorka: Markéta Krausová, absolventka UK FHS, obor obecná antropologie, pracuje od roku 2000 v
neziskovém sektoru. V malostranském Divadle Nablízko působila několik let jako fundraiserka a pracovnice PR.
Poté se věnovala vzdělávaní pracovníků neziskových organizací v o.s. Agnes. Mezi lety 2007-9 pracovala jako
ředitelka Českého centra fundraisingu, o.s., ve kterém dodnes vede Klub profesionálních fundraiserů. Od roku
2010 pracuje v Nadaci VIA jako projektová manažerka, kde má na starosti Fond T-Mobile a mezinárodní projekt
ViabilityNet.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Národní muzeum - České muzeum hudby, Karmelitská 2/4,  Praha (mapa)
Cena:

Účast na workshopech je ZDARMA. Zástupcům organizací, kteří jsou zapojeni do pracovních skupin Evropského roku dobrovolnictví, nabízíme možnost proplacení cestovného.

Kontakt:
Tereza Jurečková, tereza [dot] jureckovaatmsmt [dot] cz