Vánoční svícny

Přírodovědná stanice Kamenáčky
Pá, 16/12/2011 - 08:30 - 12:00

Na kurzu se naučíte jednoduché a efektní výtvarné techniky v oblasti dané tematiky s možností jejich využití pro činnost s žáky (dětmi, studenty) v rámci výtvarné nebo rodinné výchovy. Vzhledem k používaným přírodninám lze výuku ve škole mezipředmětově propojit – dle věku žáků (prvouka, přírodopis, biologie).

Přehled témat výuky:
a) pomůcky pro práci-přehled, zásady používání, bezpečnost práce
b) materiály pro vlastní tvorbu – přírodní, ostatní
c) vzorové vazby-vysvětlení postupu, estetika
d) tvorba základů vazeb
e) zásady a pracovní postupy při použití dozdobovacích prvků
Každý účastník si pod vedením odborného lektora vyrobí tři vzorové vazby s rozdílnou náročností výroby (modifikace pro předškolní děti, žáky ZŠ a studenty SŠ), které si po ukončení kurzu odnese. Pracovní postupy si učitelé v případě zájmu mohou postupně dokumentovat – nákresy, fotografie).

Přihlášky a platby do 8.12. (lze převodem nebo fakturou).

Kurs je akreditován MŠMT č.j. 7561/2008-25-137 a lze jej proto hradit z prostředků na DVPP. Po ukončení kurzu bude účastníkovi vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.
 

Časová dotace: 5 hodin

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Pro pedagogy ze základních škol (1. i 2.stupeň – výtvarná výchova, rodinná výchova) , středních škol, škol mateřských, školních družin a pro další pedagogické pracovníky.
Místo konání akce:
Přírodovědná stanice Kamenáčky, Kamenáčky 4a, 63 600 Brno-Židenice (mapa)
Cena: 200 Kč

Zahrnuje práci lektora, vzory, materiál a pomůcky na kurz, občerstvení, pitný režim

Kontakt:
kamenackyatjunior [dot] cz
Tel.: +420 539 085 763
Ke stažení: