Český neziskový sektor a aktivismus v prostředí 2.0

Člověk v tísni, o.p.s., Nadace Open Society Fund Praha a Hub Praha
Út, 25/10/2011 - 19:30

Proberme, co by mohlo přinést prolnutí občanského aktivismu, kreativity studentů a strategického online marketingu. Přijďte se zeptat jak na to, přijďte nabídnout své znalosti a dovednosti.

Rozvoj technologií, nových komunikačních prostředků a sociálních sítí otevírá prostor pro účinnější sdílení informací, spolupráci a netradiční řešení mnohých společenských témat a problémů.

Nedávné příklady z řady koutů světa ukázaly, jak účinnými se tyto prostředky mohou stát v rukou obyčejných občanů a nevládních iniciativ. Jak jsme na tom u nás? Co potřebuje český neziskový sektor? Více invence, ochoty riskovat, nebo lepší pochopení nových nástrojů komunikace, praktické znalosti a schopnost použít je strategicky?

Se svými zkušenostmi se podělí mimo jiné naši hosté:
Adam Javůrek – odborník v oblasti online médií, NextBig.cz
Josef Šlerka – vedoucí katedry Studia nových médií, FF UK
Jaroslav Valůch – MFF Jeden svět, Člověk v tísni
Magda Koutská – vedoucí týmu média a propagace, Hnutí Duha
Marek Čaněk – spoluzakladatel a koordinátor Praguewatch.cz
Večerem bude provázet Marie Peřinová, OSF Praha

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Hub Praha, Drtinova 10,  Praha 5 (mapa)
Cena:

Vstup zdarma.