Zahraniční inspirace v environmentální výchově. Lektor: PhDr. Jan Činčera, Ph.D

Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka
Út, 22/11/2011 - 09:00 - St, 23/11/2011 - 16:00

Seminář se zaměřuje na analýzu několika zahraničních přístupů. Seznamuje s vývojem env. výchovy v zahraničí. Upozorňuje na různost pojetí env. výchovy, její hlavní proudy i alternativy. Podrobně představuje výchovu o Zemi jako jeden z alternativních proudů, model IIAT a standardy Severoamerické asociace pro EV jako příklad severoamerického oborového „mainstreamu“, výchovu k trvale udržitelnému rozvoji a diskusi, která probíhá v současné odborné literatuře, stručněji i některé další proudy.

Termín semináře: 22. – 23. 11. Vždy od 9:00 do 16:00 hod.
... Místo konání semináře: sídlo Ekocentra Podhoubí. POZOR! ZMĚNA! V červnu jsme přesídlili, seminář se koná v našem novém sídle - Pod Jiráskovou čtvrtí 6, Praha 4 – Braník, 147 00.


Lektor: PhDr. Jan Činčera, Ph.D, vyučující Technické univerzity v Liberci. Vyučuje obor environmentální výchova na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické. Autor odborných článků a publikací k environmentální výchově. Dlouhodobě se zabývá teorií i metodikou oboru a evaluačními výzkumy programů environmentální výchovy. Spoluautor Doporučených očekávaných výstupů PT EV v RVP pro základní vzdělávání a dalších dokumentů. E-mail jan [dot] cinceraattul [dot] cz
Program semináře: Seminář se zaměřuje na analýzu několika zahraničních přístupů a dokumentů. V první části stručně seznamuje s vývojem environmentální výchovy v zahraničí. Upozorňuje na různost pojetí environmentální výchovy, její hlavní proudy i alternativy. Podrobně představuje výchovu o Zemi jako jeden z alternativních proudů environmentální výchovy, model IIAT a standardy Severoamerické asociace pro EV jako příklad severoamerického oborového „mainstreamu“, výchovu k trvale udržitelnému rozvoji a diskusi, která o ní probíhá v současné odborné literatuře, stručněji pak některé další proudy (např. v místě zakotvenou výchovu, environmentální interpretaci).

Co na semináři budete dělat:
• Vyhodnotíte atraktivitu jednotlivých prezentovaných přístupů pro svoji odbornou práci v oblasti EVVO,
• Aplikujete vybrané poznatky do tvorby nových inovativních programů EVVO.

Elektronické přihlášky na www.podhoubi.cz – sekce Naše služby, semináře pro pedagogy

 

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Určený pro: lektory a vedoucí ze středisek ekologické výchovy, pro učitele a případně pro další zájemce, která hlouběji zajímá problematika environmentální výchovy.
Místo konání akce:
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka, Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00 Praha 4, Bráník (mapa)
Cena: 1200 Kč

V případě zájmu o účast pouze na jeden den, nás prosím kontaktujte, rádi vyjdeme vstříc, pokud bude na konkrétní den volné místo. cena 750kč/den

Kontakt:
Ekocentrum Podhoubí, Ekoškolka Rozárka, Lucie Sovová, seminareatpodhoubi [dot] cz
Tel.: +420 728 822 988
Pod Jiráskovou čtvrtí 6, 147 00 Praha 4, Bráník