Workshop k dopravnímu plánování

Dopravní federace a Ekologický právní servis
Čt, 10/11/2011 - 10:00 - 17:00

Plánuje se ve Vašem okolí dopravní stavba, která je nepotřebná?
Anebo se naopak realizace tolik potřebného obchvatu neustále odsouvá?
Proč se tomu tak děje?
A jak vlastně Ministerstvo dopravy určuje priority výstavby?
Pokud chcete znát odpovědi na uvedené otázky, čtěte dále:

Tvorba priorit výstavby dopravních staveb v ČR: průběh procesu a možnosti aktivní účasti.
 

Plánovaný obsah a témata workshopu: Dopravní sektorové strategie, fáze II (SeStra II)
- co je to dopravní sektorová strategie, jak se tvoří, kdy bude hotova, co bude obsahem a k čemu to všechno bude?
- jak strategie ovlivní realizaci dopravních staveb v ČR?
- mohou obce a občanská sdružení ovlivnit její obsah?
- jak dopravní strategie souvisí s evropskou sítí dálnic (TEN-T)?
- z čeho budou stavby v budoucnu financovány?
- jaké je budoucnost modelu PPP?
Prioritizace dopravních staveb
- jak se určovaly priority výstavby v minulých letech?
- jak se určují priority v současnosti?
- proč se někde staví zbytečné silnice, zatímco ty potřebné na jiných místech chybí?
- skupinová aktivita
Posuzování vlivů dokumentu (koncepce) na životní prostředí (SEA)
- co to je SEA, jak bude probíhat?
- jak se mohou obce a nevládní organizace do procesu zapojit?
 

Další možná témata:
- ekonomika dopravních staveb
- transparentnost v plánování a financování dopravní infrastruktury
- projektování staveb
- hluk (aktuální legislativa, měření, problémy s hlukem z dopravních staveb)
- možnost diskuze s odborníky
- příklady z praxe
 

Oslovené instituce a odborníci:
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo životního prostředí
- Expert na posuzování vlivů na životní prostředí
- Projektant dopravních staveb
- Krajská hygienická stanice
- Expert na hluk - akustik
- Občanské sdružení Oživení

Přesný program a seznam expertů, kteří přislíbili účast, bude zveřejněn v druhé polovině října. Už nyní je ale možné rezervovat si místo na workshopu e-mailem.
Účast na workshopu je bezplatná, drobné občerstvení bude zajištěno.
Závaznou účast je nutné potvrdit do pátku 4. listopadu 2011.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Pro zástupce obcí, neziskových organizací a zájemce z řad veřejnosti.
Místo konání akce:
Zasedací sál Zeleného kruhu, Lublaňská 18,  Praha 2 (mapa)
Kontakt:
Dominika Švárová, infoatdopravnifederace [dot] cz
Tel.: +420 775 905 638