Kurz "Od nápadu k projektu"

Agnes
Út, 01/11/2011

Efektivní tvorba, psaní a nastavení řízení projektu.

Kurz byl již 7x úspěšně realizován v letech 2006-2010. Výuka probíhá formou 5 dvou a třídenních setkání.

Kurz je zaměřen velmi prakticky a směřuje k pochopení a procvičení základních principů projektového myšlení a praktických postupů. Cílem kurzu je naučit se vytvářet kvalitní a konkurenceschopné projekty, které jsou v souladu s potřebami a cíli organizace a jejichž řízení při realizaci je promyšlené, jasné a přehledné.

Výuka je vedena interaktivní formou, kdy je velký důraz kladen na aktivní zapojení posluchačů. Rozsah kurzu dává možnost věnovat se jednotlivým tématům do hloubky, sdílet cenné zkušenosti a mnohem více se věnovat jednotlivým posluchačům a jejich konkrétním příkladům. Z tohoto důvodu převážně vede výuku dvojice lektorů.

Kurz poskytne řadu konkrétních metod, vedoucích k úspěšné žádosti i realizaci projektu i jeho smysluplné zapojení do činnosti celé organizace v souladu s jejím posláním a dlouhodobě udržitelným rozvojem.

Posluchači v rámci kurzu zpracují vlastní konkrétní projekt. Kurz tak může být i výrazným přínosem pro vysílající organizaci.

Posluchači kurzu obdrží na základě docházky, pravidelně zpracovávaných domácích úkolů, finálně zpracovaného projektu a jeho obhajoby certifikát o absolvování kurzu s akreditací MPSV ČR.

Lektoři:
- Jiří Ježek, ředitel AGNES
- Vítězslav Schrek, vedoucí projektový manažer Oblastní charity Jihlava
- V průběhu kurzu výklad doplní i další lektoři.

Časová dotace: 96 výukových hodin

Místo konání kurzu:
Kurz bude probíhat zahájen třídenní setkáním ve Sv. Janu pod Skalou (20 km od Prahy směr Beroun). Další setkání budou probíhat v Praze, poslední setkání bude opět třídenní ve Sv. Janu pod Skalou.

Přihlášení do nového běhu kurzu (listopad 2011-duben 2012)

V případě Vašeho zájmu o přihlášení do kurzu kontakturjte, prosím, níže uvedenou osobu.

Prosíme o přihlášení se na kurz do 20. října 2011. Přihlášku na kurz naleznete na webových stránkách Agnes.

Termíny jednotlivých setkání budou upřesněny.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Kurz je určen primárně pracovníkům NNO z celé České republiky, a to zejména projektovým manažerům, koordinátorům, odborným asistentům NNO, ale i ředitelům NNO. Je vhodný i pro pracovníky z jiných oblastí, především pro donátory, administrátory a hodnotitele v různých grantových procesech a firemní dárce.
Místo konání akce:
 Svatý Janu pod Skalou (mapa)
Cena: 18000 Kč

V ceně je zahrnuto: výuka, studijní materiály, občerstvení na výuce (voda, káva, čaj), ubytování a plná penze na prvním výjezdním setkání. Cestovné a případné ostatní náklady spojené se studijními setkáními v Praze si posluchači hradí sami.

Kontakt:
Agnes, Irena Peková, pekovaatagnes [dot] cz
Tel.: +420 605 232 140