Posaďte se s noblesou

NEZISKOVKY.CZ
So, 01/10/2011 - Ne, 02/10/2011

Neziskovky.cz připravily šestidenní vzdělávací program pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s veřejností, prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace.

 Vzdělávací program Vám pomůže:

ujasnit si, co je lobbing a jak jej využít pro rozvoj vlastní neziskové organizace
získat jistotu při vystupování v televizi a rozhlase
účelně komunikovat s novináři
omezit trému při veřejných vystoupeních
naučit se pracovat s hlasem a efektivně jej používat
zdokonalit svoje vystupování při společenských akcích a pracovních jednáních

Obsah vzdělávacího programu:

1. - 2. listopadu - Efektivní lobbing
Marek Šedivý, Olga Medlíková

28. - 29. listopadu - Mediální trénink
Štěpánka Duchková, Kateřina Jurigová

30. listopadu - Práce s trémou
Renata Novobílská

14. prosince - Rétorika a hlasová technika
Jana Rychterová

15. prosince - Pracovně společenský protokol
Olga Medlíková

Uzávěrka přihlášek je 20. 10. 2011.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Pro pracovníky neziskových organizací, kteří komunikují s veřejností, prezentují a prosazují zájmy vlastní organizace – členy správních rad, ředitele, manažery, fundraisery, PR specialisty apod.
Místo konání akce:
Školící místnost Mikuláš, o. p. s., Klimentská 1246/1,  Praha 1 (mapa)
Cena: 15000 Kč

Cena pro členy Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO): 12 000 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.