Management neziskové organizace

Agnes
Čt, 13/10/2011

Kurz je druhou, samostatnou částí ročního kurzu "Řízení NNO", jehož první část (5 dvoudenních setkání) probíhala od března do září 2011 a byla zaměřena na personální řízení.

Kurz zahrnuje 5 dvoudenních setkání a je zaměřen na nástroje, metody a procesy v řízení organizace (kromě personálního řízení).

Rámcově jej lze rozdělit na čtyři hlavní témata:
- řízení organizace
- finanční řízení
- PR a fundraising
- strategiské plánování

Výuka je vedena interaktivní formou, důraz je kladen na aktivní zapojení posluchačů a analýzu jejich konkrétních zkušeností a potřeb. Podstatnou složkou kurzu je sdílení praktických zkušeností mezi posluchači navzájem.

Kurz bude akreditován na MPSV.

Celý roční kurz Řízení NNO (což platí pro absolventy kurzu Personálního řízení) je akreditován jako rekvalifikační na MŠMT ČR.

Obsah kurzu - hlavní tématické oblasti:
Řízení organizace:
- Vývojová stádia organizace a jejich dopady do praxe
- Analýza a hodnocení vnitřní situace v organizaci jako východiska pro rozhodování, řízení a plánování
- Právní minimum (typologie NNO, smluvní vztahy)
- Jak a proč tvořit vnitřní metodiky, proces přípravy a samotného zpracování

Finanční řízení organizace:
- Základní pojmy a principy účetnictví a finančního řízení
- Nástroje a postupy finančního plánování

PR a fundraising:
- PR jako podpora fundraisingu, metody fundraisingu na hranici PR
- Fundraising - zásady, práce s dárci (individuální, firemní)
- Projekty - projektové myšlení, projektový cyklus, fáze a fundrisingové žádosti

Stratgické plánování:
- Strategické plánování v organizaci - význam, principy, zásady, příprava, postup, realizace
- Vize, hodnoty, etika působení v NNO

Termín realizace kurzu: říjen 2011 až únor 2012

Rozsah kurzu: 70 výukových hodin (dvoudenní studijní setkání 1x za měsíc po 14 výukových hodinách).

Kurz bude zahájen v plánovaném termínu, nicméně je možné se na něj ještě přihlásit.

Harmonogram kurzu:
1. setkání: 13. a 14. října 2011 - Jůnův statek (Sedlec u Prahy)
2. setkání: 10. a 11. listopadu 2011 - Praha
3. setkání: 8. a 9. prosince 2011 - Praha
4. setkání: 12. a 13. ledna 2012 - Praha
5. setkání: 9. a 10. února 2012 - Praha

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Kurz je určen ředitelům a samostatným vedoucím pracovníkům v neziskových organizacích z celé České republiky. Dále je vhodný je pro ty, kteří řídí organizaci či jednotlivé úseky a nebo úzce spolupracují s vedením organizace a potřebují si v tomto ohledu rozšířit a upřesnit své znalosti a dovednosti. Zejména je doporučen absolventům našich kurzů Personálního řízení, neboť na tyto kurzy přímo navazuje a rozšiřuje jej o další oblasti řízení NNO.
Cena: 14000 Kč

Nezahrnuje dopravu, ubytování a stravování, zahrnuje běžné občerstvení při výuce.

Kontakt:
Irena Peková, pekovaatagnes [dot] cz
Tel.: +420 605 232 140