Dny lobbingu

Neziskovky.cz a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Út, 18/10/2011 - Čt, 20/10/2011

Cílem projektu Dny lobbingu je objasnění pojmu lobbing, na který je v České republice nahlíženo negativně, inspirovat a obohatit účastníky běžnou praxí prosazování zájmů v zahraničí i sdílením vlastních zkušeností. Dny lobbingu jsou příležitostí pro lídry a manažery neziskových organizací pochopit, že transparentní prosazování zájmů organizace je nezbytné pro její trvalý rozvoj.

Součástí projektu Dny lobbingu je jednodenní konference „Umění prosadit se" a na ni navazující dva dny workshopů a praktických tréninků. Součástí druhého dne je i exkurze do Poslanecké sněmovny ČR. Na konferenci pro přibližně 70 účastníků vystoupí se svými příspěvky specialisté na lobbing a s ním spojené oblasti (etika, fundraising, budování značky organizace, umění oslovit, aj.). Součástí konference je i přenos dobré praxe ze zahraničí USA a Polské republiky. Teoretické poznatky budou účastnici moci prodiskutovat u navazujících kulatých stolů a převést do praxe na workshopech a praktických trénincích.

Dny lobbingu navazují na výstupy z loňské konference Správní lidé na palubu (realizované v listopadu 2010). Z ní mimo jiné vyplynulo, že lídři a manažeři neziskových organizací potřebují pro svou každodenní práci rozvíjet kompetence, které využívají v prosazování zájmů svých organizací, ale i společných témat vztahujících se k oboru jejich činnosti. Velkým tématem, které přetrvává, jsou i veškeré otázky týkající se etiky. Na tyto poznatky chce reagovat letošní konference „Umění prosadit se" i navazující workshopy a praktické tréninky.

PROGRAM:

1. den: úterý 18. října 2011
10:00 - 13:00 - Konference Umění prosadit se!
10:00 – 10:30 - Úvodní slovo:
- David Gainer – kulturní atašé, Velvyslanectví Spojených států amerických
- Petr Tluchoř – poslanec
- Dana Bérová – předsedkyně správní rady Neziskovky.cz.
10:30 – 11:00 - Audrey Kintzi, ředitelka pro rozvoj, Univerzita Saint Mary, Minnesota (USA)
Fundraising jako lobbing nebo lobbing jako fundraising?
11:00 – 11:30 - Robert Kawalko, prezident Polské asociace fundraisingu, viceprezident Evropské asociace fundraisingu (Polsko) - Zkušenosti sousedů – jak si buduje pozici Polská asociace fundraisingu?
11:30 – 11:50 - Pauza
11:50 – 12:20 - Anna Mazgal, prezidentka sítě ENNA, Brusel (Belgie) - Význam lobbingu NNO na evropské úrovni
12:20 - 12:50 - Aplikace lobbingu NNO v českých podmínkách
12:50 – 13:10 - Newton Media, a.s.
13:10 – 14:30 - Oběd
14:30 - 16:30 - Diskusní stoly
- Diskusní stůl A: Propojení fundraisingu a lobbingu. Hosté: Audrey Kintzi, Robert Kawalko, Anna
Mazgal.
Moderátor: Štefan Novák (tlumočení zajištěno)
- Diskusní stůl B: Jak oslovit politiky a budovat s nimi vztahy. Host: Lenka Kohoutová, poslankyně.
Moderátor: Marek Šedivý
- Diskusní stůl C: Lobbing jako prostředek k budování značky.
Moderátor: Olga Medlíková
17:00 – 19:00 - Společenské setkání
* Změna programu vyhrazena.

2. den: středa 19. října 2011
10:00 - 13:00 Workshopy
- Workshop D: Lobbing NNO na místní úrovni.
Jana Heřmanová (ředitelka Střediska volného času Ivančice, zastupitelka města Ivančice)
- Workshop E: Jak si pacientská organizace může vybudovat důstojnou pozici?
Audrey Kintzi (ředitelka pro rozvoj, Univerzita Saint Mary, Minnesota, USA); tlumočení zajištěno
- Workshop F: Etika a lobbing.
Aleš Mrázek (zástupce ředitele, Neziskovky.cz)
13:10 – 14:30 - Oběd
14:30- 16:30 - Exkurze do pslanecké sněmovny
* Změna programu vyhrazena.

3. den: čtvrtek 20. října 2011
10:00 – 16:00 Praktické tréninky
13:00 – 14:00 - Oběd
- Trénink G: Jak využít sociální sítě k rozvoji organizace.
Audrey Kintzi (ředitelka pro rozvoj, Univerzita Saint Mary, Minnesota, USA); tlumočení zajištěno
- Trénink H: Pochopte média a veřejnost. Prosaďte se.
Gabriela Bechyňská (Media Relations Director, Donath Business & Media)
Magdaléna Trusinová (redaktorka, Rádio Česko)
- Trénink I: Moc a vliv v neziskových organizacích.
Zuzana Beňová, nezávislá lektorka a kouč

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Autoklub České republiky, Opletalova 29,  Praha 1 (mapa)
Cena:

Info o účastnických poplatcích naleznete na webu.

Kontakt:
Alena Sladká, sladkaatneziskovky [dot] cz
Tel.: +420 734 825 211