PAMĚŤ KRAJINY aneb putování prostorem a časem

EKODOMOV o.s., Kutná Hora
Čt, 29/09/2011 - 09:00 - 15:00

Cyklus seminářů o proměnách krajiny a o využití tohoto tématu do projektového vyučování.

Jeho první část se zabývá především s metodami sběru dat a potřebnými komunikačními a informačními technologiemi. Řeší také Využití techniky ICT v projektovém vyučování při tématu regionální krajina – fotografování, editace, archivace.s důrazem na rozvoj témat - udržitelného rozvoje, historického a společenského bádání na lokální úrovni, používání ICT technologií, prezentaci výstupů.

Druhá část přibližuje témata související s krajinou a jejím vývojem (např. historie osídlení, doprava, těžba dřeva,
nerostných surovin, vodní a větrná eroze, povodně apod.), nejzajímavější a nejlépe uplatnitelné ve výuce.

Třetí díl je věnován mapování krajiny - představení proměn krajiny na základě mapových a obrazových podkladů.
Ukázka, jak pracovat s tématem proměn krajiny v terénu a ve svém regionu. Historie mapování krajiny na českém území. Porovnání starých a nových map, vliv a vývoj dopravy, zaniklé cesty, změna procentuální skladby lesní a nelesní půdy a zastavěnost území.

Poslední díl cyklu řeší otázky jak probudit v žácích zájem o místo, kde žijí. Jak obnovit komunikaci mezi generacemi? Co si můžeme vzájemně předat a k čemu je to dobré? Zařazení této problematiky do ŠVP, představení aktivit do vyučování.

Termíny : čtvrtek 29. 9. 2011, středa 19.10. 2011, středa 23.11. 2011, středa 14.12. 2011
Časová dotace: 9:00 – 15:00, celkem 6 vyučovacích hodin

JE ZAPOTŘEBÍ DODRŽET CELÝ CYKLUS SEMINÁŘŮ

Jak se přihlásit?
• vyplňte objednávkový formulář na www.ekodomov.cz
• vyčkejte na potvrzení Vaší účasti
• uzávěrka přihlášek je týden před konáním semináře

Kód : PPČ
Akreditace č. 3117/2011-25-27

Minimální počet účastníků pro uskutečnění semináře je 10, maximální počet 20 osob.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Doporučeno pro pedagogické pracovníky ZŠ, SŠ, SOŠ, SOU, DM.
Místo konání akce:
Ekodomov o.s. , učebna, v budově ZŠ Jana Palacha, Jana Palacha 166, 284 01 Kutná Hora (mapa)
Cena: 2400 Kč

Za celý cyklus.

Kontakt:
Jitka Rosická, jitka [dot] rosickaatekodomov [dot] cz
Tel.: +420 315 810 074, +420 739 304 156