EKOLÍSTKY I. – aneb EVVO v kostce

EKODOMOV o.s.
Čt, 06/10/2011 - 14:00 - 18:00

Cílem semináře je nabídnout pedagogickým pracovníkům inspiraci a informace v oblasti EVVO, podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. V tomto semináři budou pedagogové MŠ a ZŠ seznámeni se vším tím, co do environmentální výchovy v MŠ a na I. stupni ZŠ patří. Jedná se o nabídku činností a inspirací založenou na dlouholeté zkušenosti a výzkumu.

Výstupy ze semináře mohou využít učitelé ve vzdělávacích oblastech: Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie, a Člověk a společnost. Současně ho mohou použít i k naplnění kompetencí k řešení problémů, komunikativních, kompetence pracovních, sociálních, personálních i občanských. Umožňuje zařazení průřezových témat - Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova a Environmentální výchova.

Minimální počet účastníků 10, maximální počet účastníků 15.

Přihlášení: prostřednictvím registračního formuláře.

Lektorka: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Kód: LMS005-06102011
Seminář je akreditovaný.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Seminář je určen pedagogům MŠ a prvního stupně ZŠ.
Místo konání akce:
Ekocentrum Šárynka, V Podbabě 29b,  Praha 6 - Dejvice (mapa)
Cena: 500 Kč

Platba:
předem - převodem na účet 1746131044 / 5500
předmět platby: Vaše jméno a kód kurzu - LMS005-06102011
variabilní symbol: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Kurzovné prosím uhraďte nejpozději do 3.10.2011.

Kontakt:
Johana Passerin, johana [dot] passerinatekodomov [dot] cz
Tel.: +420 910 256 149, +420 734 406 003