Ekologie 2011 - 3. konference České společnosti pro ekologii

Česká společnost pro ekologii o.s.
Pá, 21/10/2011 - Ne, 23/10/2011

Cílem je rozvíjení komunikace a spolupráce odborníků a studentů bádajících v biologicko-ekologických oborech v akademických institucích, pracovníků ochrany přírody a dalších zájemců o ekologii. Konference by měla představovat krok k lepšímu propojení ekologického výzkumu (základního i aplikovaného) v České republice a zvýšení vzájemné informovanosti o tom, co se v české ekologii děje.

Konference pokrývá celou oblast ekologie od úrovně organismů až po úroveň globálního ekosystému.
Konference se bude specificky věnovat následujícím oblastem:
Ekologie organismů a evoluční ekologie
Ekologie populací a společenstev
Ekosystémová ekologie
Makroekologie, biodiverzita a ekologická biogeografie
Paleoekologie a historická ekologie
Ekologie současných změn přírody a krajiny

Přihlášky na konferenci: Na webových stránkách ČSPE nejpozději do 31. srpna 2011

Přednášky a postery: Abstrakty přednášek a posterů vložte do FORMULÁŘE rovněž nejpozději do 31. srpna 2011. Rozsah je omezen na 1500 znaků. Organizátoři si vyhrazují právo přesunout příspěvek z kategorie ústních vystoupení do kategorie posterů. Doba k přednesení referátu bude maximálně 20 minut (15 přednes + diskuse). Promítací technika (dataprojektor a počítač) budou k dispozici. Rozměry posterů by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Zámek,  Kostelec nad Černými lesy (mapa)
Cena:

Konferenční poplatky (pokrývají náklady na konferenci, občerstvení a večeři/banket)
Člen ČSPE - 900 Kč
Člen ČSPE (studenti, důchodci) - 400 Kč
Nečlen - 1600 Kč
Nečlen (studenti, důchodci) - 700 Kč
O členství v ČSPE lze požádat vyplněním formuláře ZDE, povinnost placení členských poplatků vzniká až v následujícím kalendářním roce.
Členové, dlužící členské příspěvky, platí konferenční poplatek jako nečlen. Zkontrolujte si po přihlášení ZDE. Přejete-li si podpořit rozpočet konference, zaplaťte nejvyšší poplatek - děkujeme.
Platbu proveďte zvoleným způsobem na účet 219259025/0300. Variabilní symbol 400, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Ubytování a stravování (v místě pořádání konference, platí se zvlášť - je třeba zaplatit předem!)
Nocleh: 200 Kč/noc
Snídaně: 40 Kč, oběd 70 Kč.

Kontakt:
Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, David Storch, storchatcts [dot] cuni [dot] cz
Jilská 1, Praha 1