Vyfoť projekt

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pá, 01/07/2011 - St, 31/08/2011

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu.

Pomocí soutěže chce ministerstvo seznámit veřejnost s výsledky doposud investovaných evropských financí. V České republice bylo příjemcům jen v tomto programovém období proplaceno už více než 235 miliard korun. Fotografická soutěž může výsledky projektů přiblížit i v lehce hravé formě.

Fotografie pořízené na území České republiky budou soutěžící moci v červenci a srpnu nahrát na web soutěžě. Vítězové budou vyhlášeni v hlavní kategorii Nejtalentovanější fotograf/ka a vedlejší kategorii Nejaktivnější fotograf/ka. Všichni přihlášení soutěžící budou automaticky zařazeni do týdenních slosování o ceny.

Soutěžící nejsou nijak omezeni, co se týče volby tématu. Platí jediná podmínka, a to zachytit projekt financovaný z evropských fondů. Jestli to bude opravená kulturní památka, nový úsek železnice, nebo jednotka CT v nemocnici už je na nich samotných.

Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Soutěže se mohou zúčastnit osoby bez omezení věku let s trvalým bydlištěm v České republice a s platnou adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.
Kontakt:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, samostatné oddělení publicity EU, infoatvyfotprojekt [dot] cz
Tel.: +420 800 200 200
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Eurofon, bezplatná informační linka o EU.