Setkání přátel permakultury

Permakultura o.s.

Zveme vás k účasti na víkendovém Setkání přátel permakultury. Na programu budou přednášky, besedy, workshopy, prezentace různých permakulturních projektů, prodej knih a časopisů, a hlavně neformální diskuse a výměna zkušeností nás všech, kdo se snažíme o život podle permakulturních zásad a o různá praktická řešení.

Zatím nám vystoupení přislíbili:
Hela Vlašínová, přírodovědkyně, lektorka PK a autorka knihy Zdravá zahrada
Marianna Holušová, lektorka PK, www.prirodnizahrady.cz
Mirek Jílek, lektor praktických PK dovedností, www.sobestacnost.cz, www.zelenycarodej,cz
Ekodomov, Katka a Tomáš Hodkovi, kompostování a lesní mateřská školka, www.ekodomov.cz
Vojta Klusák, přírodovědec, odborník na využití biouhlu v půdě
Martina Petrů, přírodovědkyně, madagaskarská PK iniciativa Ho Avy

Ubytování si můžete zajistit na adrese www.toulcuvdvur.cz v místní ubytovně.
Aktualizace programu můžete sledovat na webu - Události, Setkání přátel permakultury.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Cena:

Účastnický poplatek bude činit 300 Kč/dospělá osoba na místě, nebo 200 Kč, pokud zaplatíte do konce července na účet Permakultury CS (2100069645/2010, napište a přidělíme vám variabilní symbol, abychom vaši platbu poznali).

Kontakt:
setkaniatpermakultura [dot] cz