Veletrh ekologických výukových programů

SSEV Pavučina a Rezekvítak Brno
Út, 30/08/2011 - 12:30 - Pá, 02/09/2011 - 12:30

Srdečně vás zveme na XVIII. ročník tradiční akce pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.

Program:
. prezentace ekologických výukových programů (EVP) pro děti předškolního věku a žáky 1., 2. a 3. stupně škol v interiéru i v terénu
. hodnocení a diskuse na závěr každé prezentace EVP vedená zkušeným hodnotitelem
. diskusní a pracovní dílny např. na témata: projektová výuka X integrovaná tematická výuka, ekopsychologie vztahu k přírodě, metodika terénní výuky, práce s hlasem a péče o hlas, ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení…
. přednášky a besedy
. terénní exkurze na biofarmu v Sasově, na rašeliniště a do okolních lesů, vod a strání…
. doprovodný program: slavnostní zahájení, čajovna, koncert…
Jednotlivé body programu se ještě domlouvají a bude docházet ke změnám a doplnění – aktuální stav a skladbu programu můžete sledovat na internetových stránkách SSEV Pavučina věnovaných Veletrhu EVP 2011.
Přihlášky:
Přihlašování probíhá od 22. června do 5. srpna 2011, a to online na internetových stránkách SSEV Pavučina v sekci Veletrh 2011, podrobnosti k přihlašování jsou v přiloženém souboru.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Pro pracovníky působící v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání.
Místo konání akce:
Cena:

Účastnické poplatky jsou následující:
- základní poplatek 1800 Kč/osoba pro členy a pozorovatele SSEV Pavučina (1500 Kč + 300 Kč DPH) zahrnuje program, stravování (snídaně, obědy, večeře, průběžné občerstvení) a ubytování v průběhu celého Veletrhu a materiály pro účastníky.
- základní poplatek 2160 Kč/osoba pro ostatní organizace a jednotlivce (1800 Kč + 360 Kč DPH) zahrnuje program, stravování (snídaně, obědy, večeře, průběžné občerstvení) a ubytování v průběhu celého Veletrhu a materiály pro účastníky.
- storno poplatek 500 Kč/osoba při odhlášení 7 a méně dní před začátkem akce
Účastnické poplatky se budou hradit na základě faktury vystavené SSEV Pavučina po uzavření přihlašování.

Kontakt:
Petr Laštůvka, veletrhatrezekvitek [dot] cz
Tel.: +420 543 216 483
Lenka Broukalová, broukalovaatpavucina-sev [dot] cz
Tel.: +420 234 621 386