Česko- německo-polský vzdělávací kurz pro vedoucí interkulturních skupin

SEVER Horní Maršov
Út, 01/11/2011 - Ne, 30/09/2012

Tento kurz se zaměřuje na profesionální i dobrovolně působící pedagogy a osoby
věnující se mezinárodním projektům, kteří si chtějí rozšíit svou kvalifikaci o
vedení interkulturních skupin

Naším cílem je podpořit každého budoucího skupinového vedoucího:

1. ve zdokonalení jeho osobních znalostí a kompetencí jakožto skupinového vedoucího s důrazem na:

a) skupinovou dynamiku

b) plánování projektů – projektový management.

2. při získávání takového přístupu, který propojuje zábavu a kreativitu s interkulturním vzděláváním.

3. jako člena mezinárodního týmu při plánování, realizaci a vyhodnocení vlastního praktického projektu a tím mu umožnit, aby si vyzkoušel míru vlastního samostatného jednání a přebírání odpovědnosti při práci v interkulturním prostředí.

Více informací včetně přihlášky naleznete v přiloženém souboru.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
SEVER Horní Maršov, Malá Ulička 89, 542 26 Horní Maršov (mapa)
Cena: 11000 Kč
Kontakt:
SEVER Horní Maršov, Monika Kosinová, sever-hmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 499 874 280, +420 739 203 208
Malá Ulička 89, 542 26 Horní Maršov