Průvodce po nástrahách neziskového sektoru

Nadace VIA

Tento vzdělávací cyklus je určen místním nevládním neziskovým organizacím, které se snaží reagovat na aktuální problémy ve svých komunitách, ale i neformálním skupinám a aktivním jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech, kde působí.

Možností vzdělávat chceme podpořit zejména menší neprofesionální organizace, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí v jejich okolí. V letošním roce se cyklus bude nově skládat ze dvou skupin účastníků, jejichž výběr bude rozdílný.

První skupinu budou tvořit zástupci začínajících a nově vzniklých organizací, tedy takových, které doposud neobdržely žádný z grantů Nadace VIA a nemají velké zkušenosti s fungováním neziskového sektoru. Pro 10 – 15 účastníků z této skupiny je připraveno celkem 8 celodenních workshopů, které budou probíhat jednou za 3 až 4 týdny. Pokud splňujete výše uvedený popis a podmínky, pokračujte prosím stažením a přečtením vyhlášení programu a přihlášky.

Druhá skupina účastníků se bude skládat ze stávajících příjemců grantů Nadace VIA, které budeme oslovovat s konkrétní nabídkou účasti v průběhu letních měsíců. Pokud jste příjemcem grantu Nadace VIA v některém z programů ČSOB a Era pro podporu regionů, Fond místního rozvoje, Veřejně osvětleno, Rychlé granty, Fond kulturního dědictví a máte zájem účastnit se vzdělávacího cyklu, kontaktujte prosím Renátu Vondrákovou.

Přihlášky začínajících a nově vzniklých organizací je možné zasílat elektronicky do 24. června 2011.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Pro nevládní neziskové organizace.
Kontakt:
Renáta Vondráková, renata [dot] vondrakovaatnadacevia [dot] cz
Tel.: +420 233 113 370