Dny koupání v řekách

Arnika
Ne, 10/07/2011

Otcem nápadu na Dny koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě, který je doma na mnohých evropských tocích. Společným koupáním v mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody, nebo o ochranu přirozeného charakteru řek.

Koupání v řekách je symbolem toho, že řeky nejsou a nemají být jen stokou, zdrojem vody či dopravní cestou, ale že mohou a mají být součástí našeho života, místem odpočinku a setkávání s přírodou a její krásou.

První Koupací den v České republice vyhlásila Arnika v roce 2002 na Labi jako součást Prvního mezinárodního dne koupání v Labi. Na více než 70 místech se tehdy této akce zúčastnilo kolem 100 000 lidí, z toho asi 10 000 na 11 místech v České republice. Od té doby vyhlašuje Arnika koupací dny každoročně, od roku 2005 již nejen na Labi, ale na všech našich řekách.

V letech 2005 a 2010 se Koupací den odehrál v měřítku celé Evropy, pod názvem "Big Jump!". Statisíce lidí na stovkách míst ve více než 20 zemích v Evropě slavily tento den společně. Milníky projektu Big Jump jsou roky 2005, 2010 a 2015. Toto načasování není náhodné - úzce souvisí s harmonogramem naplňování Rámcové směrnice o vodách, která má být hlavním právním nástrojem k dosažení dobrého ekologického stavu evropských vod. A právě v roce 2015 má být tohoto cíle dosaženo. Těšme se tedy na Big Jump 2015, uvidíme, zda bude doopravdy co slavit!

Dny koupání v řekách jsou příležitostí:

- radovat se ze zlepšení kvality vody řekách, díky kterému je možné se v nich opět koupat
- připomenout historické plovárny, otevírat nové
- představit přírodní krásy a hodnoty říční krajiny, historické i současné lidské aktivity spojené s řekou (sportovní rybolov, vodní turistiku, historii využívání vodní energie, apod.), odraz řeky v umění apod.
- představit možnosti harmonického soužití s řekou (přírodě blízké protipovodňové ochrany, obnovy přirozené říční krajiny a šetrného hospodaření v nivách)

Pokud máte zájem o více informací, napište na uvedený e-mail.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Kontakt:
koupaci [dot] denatarnika [dot] org