Bioakademie 2011

PRO-BIO
St, 29/06/2011 - Pá, 01/07/2011

Každoroční letní konference ekologického zemědělství Bioakademie v Lednici se již tradičně zúčastní ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy, neziskových organizací a další.

V rámci již 11. ročníku se zaměříme na regionální biopotraviny, regionální rozvoj a boj proti účinkům klimatické změny. Pěstování a zpracování regionálních biopotravin má mnoho kladných účinků. Pozitivně se projevuje na kvalitě života spotřebitelů, zaměstnanosti v regionu, údržbě a využívání krajiny a celkovém regionálním rozvoji. V neposlední řadě pěstování a zpracování regionálních potravin přináší pozitivní efekty ve vztahu ke zmírňování dopadů změny klimatu. Očekáváme cca 200 aktivních účastníků a rádi Vás přivítáme mezi nimi.

V případě zájmu se zaregistrujte zde.

Cílová skupina: 
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
 Lednice na Moravě
Cena:

Informace o poplatcích naleznete na webu.