Jean Jouzel: Klimatické oteplování: tak tedy ano či ne?

Francouzský institut v Praze
Po, 06/06/2011 - 18:00

Pozvánka na diskusi mezi členem IPCC a ředitelem projektu Czech Globe.

Krok za krokem se za několik desetiletí, v souladu s aktuálním děním, staly z pocitů a dojmů obavy: Prší stále méně? Roste průměrná teplota? Tají ledovce? Zvyšuje se hladina moří? Je život rostlin a zvířat narušen? Jsou klimatické katastrofy stále častější a dramatičtější?

Jean Jouzel je světově uznávaný klimatolog pro své práce zaměřené zejména na obnovení původního klimatu na základě studia ledovců na Antarktidě a v Grónsku. Je spoludržitelem Nobelovy ceny za mír z roku 2007 udělené vědcům Mezinárodního panelu pro změny klimatu (IPCC). Od roku 2009 je předsedou Rady pro vědu a technologie.

Jean Jouzel bude diskutovat s Michalem Markem.
Michal Marek je profesor v oboru ekologie lesa a ředitel Centra výzkumu globální změny - CzechGlobe. Je považován za průkopníka moderní ekofyziologie a má velkou osobní zásluhu na tom, že se v 90. letech Česká republika zapojila do mezinárodních výzkumných programů spojených s problematikou dopadů globální změny klimatu. Je autorem více než 260 vědeckých prací.

Simultánní tlumočení.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35,  Praha 1 (mapa)
Cena:

Vstup volný.

Kontakt:
Iva  Dubská, iva [dot] dubskaatdiplomatie [dot] gouv [dot] fr
Tel.: +420 221 401 037